opdateringer af træktotal for trækket ved Nordals / Tontoft nakke

26 apr

Her er den nyeste og foreløbige rovfugle træktotal for tontoft nakke. Enkelte små antal er taget med i totalen fra nordalsiske lokaliteter som Havnbjerg skov og Nordborg sø. De 99 ,8 procent af antallet kommer fra Tontoft nakke.

Småfuglene kommer  med totalen lidt senere.

 • rørhøg                        28
 • Steppehøg                    1
 • Blå kærhøg                 10
 • Musvåge                3087
 • Fjeldvåge                      6
 • Spurvehøg               307
 • Duehøg                         1
 • Jagtfalk                         1   SU art.
 • Vandrefalk                   9
 • Lærkefalk                     1
 • Dværgfalk                    6
 • Fiskeørn                     14
 • Tårnfalk                     17
 • rød glente                  53
 • Sort glente                   1
 • Havørn                         7

Dagens træk.

21 apr

Meget diset og kun et par eller en km sigt. Der gik havgus ind fra havet, men det nåede aldrig helt at blive rigtigt tåget. Solen fik bugt med det meste tågedis. En afstikker til havnbjerg skov viste sig omsonst. Her var til gengæld helt tåget. Der gik Kraftig havgus ind fra øst. Da jeg så kom til bage igen til nakken var det fint vejr men dog noget diset. Enkelte byger.Der var masser af fugle at kigge på. Til først så det ud som om der ikke var mange småfugle, men spurvehøge fik sat gang i engpiberene der pludselig steg op fra marken i flokke på flere hundrede fugle som så trak ud. Ud over flokkende kom der engpibere fra syd. Ellers rigtig mange forskellige rastende og trækkende fugle. Der var gang i rovfuglene, men disen og lavthængende skyer gemte af og til de trækkende rovfugle. Så der er sikkert røget en del rovfugle forbi uden at Hans jørn og jeg så dem.

Der var spændende rovfugle, men især en skilte sig ud. Det var Hans jørn der havde fået øje på en slank kærhøg. Den lignede ikke de andre blå kærhøge. skopet blev straks taget i brug og min allerførste indskydelse var at det var en Steppehøg. Havde før set steppehøge ved Sønderskoven, så jeg havde dem i frisk erindring. Denne var dog en adult hun så den skulle kigges nøje igennem. Den havde de typiske træk som en Steppehøg skulle have. Bredarm men spids hånd med 4 synlige fingre. Så var det lige overside og underside der skulle tjekkes plus hovedtegninger. Konklusionen på det var at det var en Steppehøg. Tontoft nakke anden Steppehøg.

Endnu en nyt art for nakken kom forbi og igen en længe ventet art. Igen var det krattet omkring p.pladsen som bragte denne nye art. Nemlig en pungmejse, som med sin spæde kald lod sig kortvarigt se inden den tilsyneladende trak videre mod vest. En rigtig goddag til trods for sydøstenvind, om megen dis.

Det var alligevel lidt overraskende da det har blæst fra sydøst og øst i et par dage. Nu da jeg i år har haft mulighed for at følge trækket næsten dagligt så vil der utvivlsomt dukke ny viden om trækket ved toppen af nordals. Man skulle tro at hele trækket var skubbet helt mod vest, men alligevel har jeg opdaget at mange rovfugle vil mod øst selvom det blæste en let til frisk vind fra øst. Her har havnbjerg strand vist sig at være god for trækkende rovfugle.

Der trak mange engpibere i dag, men der rastede også  rigtig mange pibere i området. De fleste som trak ud blev skræmt op ad trækkende spurvehøge, så der er mange i vente til i morgen, hvis vejret klare op.

Der er derfor mulighed for et godt småfugletræk og rovfugletræk i morgen, da de svag til jævn fra syd og sydvest. Godt nok diset vejr, men det gør ikke noget for trækket ved Tontoft nakke.

Rovfugletrækket over kegnæs er derimod meget påvirket når det er meget diset. Så kommer der ingen eller næsten ingen rovfugle igennem fra Gelting.

Endnu engang har Tontoft nakke vist sig at være et gedigent træksted. Ind til videre har jeg i år set 177 arter og største delen af dem har jeg set ved nakken.

Tontoft nakke bliver her nede af mange kaldt mini Skagen og det er ikke uden grund.

dagens træk

16 apr

Der blev ikke kigget på træk fra morgenstunden, da jeg skulle have min bil til service. Først omkring halv 12 var jeg lige et kort smut til nakken hvor der dog ikke sås noget træk af hverken småfugle eller rovfugle. Det blæste en hård kold vind fra Nordvest. Som regel en killer vindretning, men ikke altid. Kaj og en anden fuglekigger var der også for at se blåhals, men blåhalsen var ikke lige til at se. De sortstrubede bynkefugle var der stadigvæk.

Vi for se hvad der sker i morgen.

Dagens træk

15 apr

lidt koldt om morgenen og svag nordlig vind. Dermed intet træk af betydning i den periode jeg var ved lokaliteten. d.v.s. fra kl.800 – 1000. Jeg valgte at køre hjem fordi jeg ikke syntes at der var optræk til et pænt rovfugletræk. Det skulle jeg ikke have gjort. For da jeg sidder hjemme og hygger mig med morgenkaffe og morgenbrød ringer Bjarne Nielsen fra Nordborg sø og siger han lige har set en juv Jagtfalk overflyvende, måske trækkende . Han så den lige efter nogle musvåger på træk. Han troede at jeg stod ved Nakken, men det gjorde jeg ikke!!!!!!!!!. øv øv øv tænkte jeg. Jeg tog chancen og drønede af sted til nakken igen og jo jeg overholdt fartgrænserne. Himlen var tom ved nakken øv. Jeg drog så videre til Bjørnkær for at se om der var noget træk der, men nej. Videre igen til Hellesø, men hellere ikke noget træk. Slukøret måtte jeg køre hjem uden SU art. Fik dog i dag nye årsarter i form af løvsanger, gærdesanger og tinksmed. Godt at Bjarne var ude og kigge ved søen. Måske var falken set ved nakken alligevel for Hans jørn som også kigger på fugle på als var taget til nakken over middag. Her ser han også nogle musvåger på træk og en speciel falk!!!!!!!!. Måske var det Jagtfalken. Det for vi desværre aldrig opklaret. Der har været mange sjældne fugle ved nakken, men der er desværre ikke set en SU art endnu ved lokaliteten. Selvom det er meget oplagt. Med en sådan god træklokalitet som nakken er kan alting ske. Det gælder bare om at være der på det rigtige tidspunkt og sted.

Men trækket er slet slet ikke slut endnu. Der er resten af april og maj måned hvor der kan dukke en masse spændende fugle op. Hvis vinden bare holder sig i det sydlige og vestlige hjørne uden for meget østenvind. østenvind i mange dage dør trækket næsten helt ud ved nakken.

Trækket d.14.4

15 apr

Der var lagt op til en spændende dag hvor jeg havde forventet traner og sort stork. Traner kom der, men i stedet for en sort så blev det en hvid stork som lige var oppe og vende, dog et stykke væk fra obspost. Altid et dejlig syn. Trækket af småfugle var behersket, men det der kom var godt. Sidst på turen kommer der en lapværling forbi. bliver opmærksom på et specielt kald. Brrrrrr tui,,brrrrr pause også tui. Ser fuglen en kompark lærkeagtig form. Det blev så art nr.69 den dag. Endnu en god trækdag ved nakken. lidt træk men der dukkede noget spændende op.

Igen i dag lod blåhalsen sig se samme sted som sidst. Samme sted var der også sortstrubet bynkefugle. Det samme par bynkefugle som har været der i mange dage. Nok et ynglepar.

dagens træk og de foregående trækdage

13 apr

En af de gode ting ved Tontoft nakke at der hvert år kommer nye arter til og i år er ingen undtagelse. I mange år har jeg ledt efter Rødtoppet fuglekonge ved nakken og d.1.4 kalder der så en ved en lille skov ved tontoft nakke. Uhu tænkte jeg, endelig en rødtop. Men det skulle ikke være den eneste rødtop. d.11 er der pludselig 2 hanner ved P.pladsen til tontoft nakke i forbindelse med et stort fuglefald. Yes, men allerede dagen efter er der to ekstra fugle. En hun rødtop som jeg fik fotograferet og fik rigtig gode billeder af. Se nogle af dem her. læg mærke til billede nr.2 hvor jeg formår at fotografere fuglen i flugt med at fange en myg.

Fuglene blev fundet i forbindelse med et stor fuglefald. Der kunne ses d.11 og d.12.4. Allerede når man havde 100 meter til p.pladsen når man kørte i bil kunne man fra bilen se en hel del småfugle der vimsede rundt i det levende hegn. Flest gransangere og rødhalse. Der var op til 45 rødhalse der fouragerede i og omkring dette levende hegn. Man kan rolig regne med at hvis jeg tog den store runde som jeg en gang imellem tager d.v.s. ud mod pøl og povls skov eller over mod sommerhusene ved købingsmark så ville jeg kunne tælle i hundredevis af rastende rødhalse eller gransangere. I forbindelse med fuglefald vimser der også rigtig mange småfugle rundt i hegnene og i buskene i disse områder.

Image

Image

På de dage der har været fuglefald har der ikke været så meget fugletræk. For megen dis og havgus har ødelagt en del af trækkket. Der kom dog noget spændende forbi d.13.4 . Nemlig en sydlig blåhals. Endnu en nyt art for ” nakken “. Havde sat sig netop i den rørskov tæt ved købingsmark, hvor der førhen er set flodsanger og drosselrørsanger. Fedt. Ny Alsart for mit vedkommende.

Trækket d.5 og 6 april.

7 apr

Trækket d.6.4 var meget bedre end i går. vinden var i løbet af natten drejet mod sydvest og til trods for frost så trak der mange duer, finker og drosler. Dagens store oplevelse var en islom som kom indefra land fra sydvest. Den blev opdaget da jeg kiggede op for at se nogle finker over engen. Hurtigt tog jeg teleskopet og fuldte den flotte islom der var i sommerdragt mod nordøst og senere mod nord. Dette var lokalitetens 3 Islom. Det er altså bare en fed Lokalitet tontoft nakke. Når vindretningen er fra sydvest og den er let eller jævn til frisk så sker der noget. Hvis vejret havde været noget lunere så havde trækket eksploderet.

Trækket d.5.4.2012 var ikke noget at skrive om. Meget lidt småfugletræk og lidt rovfugletræk. Det var stille vejr, ikke den bedste opskrift på et godt træk ved Tontoft nakke. Der kom 2 fiskeørne og 1 Havørn og det var det. Trækket over Kegnæs var til gengæld godt. Det blev til 15 Fiskeørne hvilket er rekord for trækkende fiskeørne på en dag. Flot.

 Den ene af mine fiskeørne havde madpakke med i form af en rimelig stor fisk. Dette ses på billedet nede under.

Image

Dagens træk

2 apr

Meget lidt træk i dag. Det var kun mågerne der var gang i. Som sædvanlig flest Hættemåger der trak langs med kysten mod nordvest.

Image

Af småfugle kom der flest Hvide vipstjerter. i alt 29 stk. Den dårligste småfugle dag i dette forår. Det var også blæsende og meget koldt. Der trak 3 rørhøge hanner, 1 musvåge og en dværgfalk ud.

Håber det bliver bedre i morgen hvor de lover svag vind. Dog stadigvæk køligt.

Fra 6:30 – 0900.

Lige et billede af en landende Grågås:

Image

Tontoft fuglestation / Dagens træk

1 apr

Noget svagere vind end i går, men dog igen tiltagende VNV vind. Klart vejr.

Der var træk af småfugle, men ikke noget stort træk. 553 ringduer, 377 grønsisken,  772 bogfinker og 46 hvide vipstjert. 6 musvåger, 1 rørhøg og 1 Vandrefalk. Der trak igen idag mange hættemåger / stormmåger, men til trods for grundig kiggeri var der ikke nogen Sorthovede måger i blandt. Jeg var dog heldiger med kratlusk som gav en rødtoppet fuglekonge. Måske var der flere end en, men svære at få øje på i blandskoven 100 meter øst for P.pladsen. Fuglen hørtes kalde og det vakte min opmærkesomhed. Der var også alm. fuglekonger i denne bevoksning.

Desværre ingen billeder i dag.

Udover havet ikke noget træk, bortset fra en alk/ lomvie der dog var for langt ude til at artsbestemme alkefuglen.

Tiltagende skydække og halvkraftige byger gjorde at jeg allerede kørte kl. 1045.

Ingen trækobs i dag

31 mar

Hård kuling især i vindstødende var ikke lige det der skulle få mig op til at se på træk på Tontoft nakke. Hvis det var varmt så gjorde det ikke noget, men det var bidende koldt.

Gert Jørgensen som især observere på Sydals opdagede i dag en Enkeltbekkasin ved Birkepøl. Ellers intet at berette i dag.